ingfridlandsnes.com
Endring - Digitalisering og Ledelse - Ingfrid Landsnes
I dag er digitalisering og endring tema i mange leder- og styrerom. Når vi vet at det er menneskene i organisasjonene som endrer seg, eller ikke… kommer lederansvaret inn for ...