ingfridlandsnes.com
Død over prestasjonsmålinger og rangering - Ingfrid Landsnes
Prestasjonsmålinger har effekter vi absolutt ikke er på jakt etter i dagens organisasjoner som er avhengig av kontinuerlig læring og endringsvilje.