infraset.co.th
INSET เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอบคุณสื่อมวลชน - บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
INSET เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอบคุณสื่อมวลชน นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯ และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้