infracom.se
Delårsrapport kvartal 5 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)
ons, nov 6, 2019 08:30 CET Delårsrapport kvartal 5 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ) Delårsrapport kvartal 5 2018/2019, InfraCom Group AB (publ) FEMTE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG Nettoomsättning: 50,0 Mkr (40,4 Mkr), 24 procents tillväxt mot föregående år Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 35,4 Mkr