infokraft.no
We 💚 CCS
CO2-håndtering er en teknologi som reduserer store utslipp av karbondioksid. Teknologien omfatter en fangst-, en transport- og en lagringsdel. Statsforetaket Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatilta