info.naminakiky.com
Beberapa Jenis Bisikan Dalam Hati
Informasi berikut ini saya ramu dari kitab klasik Raudlatut Thalibin wa-‘Umdatus Salikin karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dan kitab Al-Haba'ik fi Akhbar al-Mala'ik oleh Imam al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi.