info.naminakiky.com
Proses Percetakan Al-Quran
Proses Percetakan Al-Quran dibutuhkan ketelitian yang luar biasa besar. Sebelum naik cetak, draf mushaf yang dijadikan master diteliti secara berlapis-lapis oleh ulama-ulama terpilih. Bila Mushaf ditemui mengandung kesalahan sedikit saja, langsung dimusnahkan.