info.5kmrun.bg
5 камаран на седмицата: Бори Качамаков - info.5kmrun.bg
Професия/ Работа? По професия съм корабоводител или по-просто казано „шофьор на кораб“ :). Но след кратко странстване из океаните, се установих на сушата и от доста време съм офис труженик в сферата на търговията. Представи се, кажи нещо за себе си? На 40 години, семеен, с две настигащи ме по височина деца (едното вече иПрочети повече