inertz.com
Hikmah Perlaksanaan Hukum Hudud Menurut al Quran dan Sains
“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu dera masing-masing dengan 100 rotan dan janganlah kamu berasa kasihan belas terhadap keduanya dalam melaksanakan perintah Allah jika…