indtilkernen.com
De to elementer af vores traume-recovery - Ind til kernen
Der er to områder, som er blevet forsømt, når man har været udsat for barndomstraumer. Disse to elementer er også de to dele af vores healing, som til sammen er med til at vi kan opbygge os selv. At få lov at være Når man vokser op som et barn der bliver udsat for traumer,… Continue reading →