indtilkernen.com
Personlighedsforstyrrelser findes ikke. Her er min forklaring. - Ind til kernen
Hvad er en personlighedsforstyrrelse? Der findes et hav af forskellige diagnoser, som har betegnelsen “personlighedsforstyrrelse”. Som ordet antyder, er det en forstyrrelse i personligheden – altså en forstyrrelse i udviklingen af personligheden. Dette betyder med al sandsynlighed at der er sket et eller flere traumer (især længerevarende) som har været med til at forme personligheden i den… Continue reading →