indtilkernen.com
Personlighedsforstyrrelser findes ikke. Her er min forklaring.
Hvad er en personlighedsforstyrrelse? Der findes et hav af forskellige diagnoser, som har betegnelsen “personlighedsforstyrrelse”. Som ordet antyder, er det en forstyrrelse i personlig…