indtilkernen.com
Fra min dagbog #1 - Ind til kernen
Om at leve op til andres og egne forventniner. 11. maj 2013 22 år gammel Dette skel jeg er i, mellem det ydre og det indre – trangen til perfektion og godkendelse, og den konstante uro jeg har overfor andre mennesker, skaber et endnu større skel og en endnu dybere afgrund. Jeg er bange for… Continue reading →