indtilkernen.com
Hvad er psykisk vold og hvordan opdager vi det? - Ind til kernen
Psykisk vold kan både opstå i hjemmet, i barn-voksen-relationen, i parforhold, venskaber, på arbejdspladsen, i køen i Netto. Der ikke nogen grænser for, hvor psykisk vold kan opstå henne og i hvilke relationer. Fysisk vold er mere håndgribeligt, selvom jeg også mener, at man kan blive ligeså meget i tvivl, om det, der sker er… Continue reading →