indtilkernen.com
Hvad er psykisk vold og hvordan opdager vi det?
Psykisk vold kan både opstå i hjemmet, i barn-voksen-relationen, i parforhold, venskaber, på arbejdspladsen, i køen i Netto. Der ikke nogen grænser for, hvor psykisk vold kan opstå henne og i hvilk…