indtilkernen.com
Sådan er det, når man ikke have et fuldtidsarbejde (min arbejdshistorie) - Ind til kernen
Jeg ved der er rigtig mange, ligesom mig selv, som ikke kan få flexjob eller førtidspension, pga. nedsat eller mistet arbejdsevne, men hvor der stadig er en eller anden form for arbejdsevne tilbage – bare ikke en som kan klare 37 timer eller måske ikke engang 25 timers arbejde. Min psykiske tilstand er kronisk, fordi… Continue reading →