indtilkernen.com
Ind til kernen #4
Alle mennesker kommer ud for oplevelser, som på den ene eller anden måde sårer dem, svigter dem eller skræmmer dem. Det behøver ikke være et decideret traume for at det påvirker os som menneske. Fo…