indomitus.blog
Ett Emblem för Alma
Sent omsider blev jag nyligen klar med en vapensköld eller emblem till den lovvärdiga och oförlikneliga Alma. Redan i samband med att lillebror Julian och jag spånade tillsammans för en vapensköld …