indomitus.blog
The Monster Within…utflykter i monstrigt (?) utseende del 1
Om vad som är ett monster, och om att konceptualisera det bestialiska och demoniska för utseendestudier och storyboards. Det finns flera instanser av tämligen odjursaktiga typer i min berättelse. …