indomitus.blog
Om lagförslaget mot tvångsgifte – En liten genomgång av dagens lagstiftning
Igår inkom den förre justiciekanslern Göran Lambetz med en god nyhet, nämligen resultatet av den fleråriga process med dito utredning för att skärpa lagstiftningen kring frågan om tvångsäktenskap. …