indomitus.blog
Facebook – Artikel i Utblick och vidare funderingar, del 1
En serie betraktelser runt nyheter om internettjänsten Facebook som publicerats på sistone, med utgångspunkt från min långa artikel om Facebook som publicerades i förkortad upplaga i Utblick Magazi…