indomitus.blog
Bysantinska studier – Från romarrikets prefekter till Aracaneas Eparch
Eparchen, en mäktig potentat i mitt fantasy-Konstantinopel Aracanea designas till utseende och klädedräkt, med inblickar i den research och arbetet bakom att göra gestalten och allt som hör därtill…