indischekeukenprinses.com
Vlucht naar Soerabaja
Nadat Jozef geïnterneerd werd, bleef oma samen met haar moeder Beth alleen achter. Zij moesten hun huis en al hun bezittingen achterlaten. Het was een moeilijke en spannende tijd voor oma en haar m…