indiraabidin.com
Yang paling berharga…
– Tiada harta lebih berharga daripada akal. – Tiada kesendirian lebih sepi dari keangkuhan diri. – Tiada kebijakan lebih baik ketimbang hidup sederhana dan terencana. – Tiad…