incep.net
Xã hội Nhật Bản thu nhỏ qua truyện tranh Doraemon - Tạp chí INCEP
Tác giả của Doraemon đã rất khéo léo xây dựng nên một tuyến nhân vật đầy đủ và trọn vẹn nhất để tạo nên hình ảnh của xã hội Nhật Bản thu nhỏ