incep.net
Giết con chim nhại - Thế giới ngoài kia thật đáng sợ - Tạp chí INCEP
Mặc dù chủ đề chính của tác phẩm Giết con chim nhại là nạn phân biệt chủng tộc. Thế nhưng nhân vật để lại ấn tượng nhất đói với tôi là Arthur