incep.net
Sao lại cứ phải quan trọng hóa những kỳ thi? - Tạp chí INCEP
Không biết từ bao giờ, kỳ thi đại học lại trở thành một kỳ thi trọng đại trong cuộc đời của người đi học và trở thành một sự kiện lớn