incep.net
Khởi nghiệp không phải chỉ có tinh thần là đủ - Tạp chí INCEP
Vài năm trở lại đây, cụm từ khởi nghiệp lại bắt đầu được marketing rầm rộ, được ví von bằng một cụm từ mới hay ho hơn là "startup"