incep.net
Đảm đang và dâm đãng - Tạp chí INCEP
Hai từ "đảm đang" và "dâm đãng" giống y chang nhau khi viết không dấu nhưng hóa ra cũng lại là có qua hệ vô cùng thân thiết như ngày và đêm