incep.net
Bệnh cuồng Joker - Tạp chí INCEP
Tôi có một vài người bạn rất thích nhân vật Joker, thích đến nỗi phát cuồng. Những người này có cùng một điểm chung.