incep.net
Bán thứ mình không làm ra không phải là chuyện mới - Tạp chí INCEP
Vụ việc Asanzo bị bại lộ không phải là điều bất ngờ. Việc lấy hàng từ Trung Quốc rồi bán không phải là chuyện gì đó quá đỗi ngạc nhiên.