incep.net
Vua bánh mì - Gia đình, tình yêu và thù hận - Tạp chí INCEP
Vua bánh mì không chỉ là câu truyện về tình yêu, hận thù, về bánh mì. Nó là một thứ gì đó rất thực, rất đời nhưng cũng rất đáng để học hỏi.