incep.net
Vợ ba - Tôi thấy Việt Nam trong từng khung hình - Tạp chí INCEP
Đã lâu lắm rồi mới lại được thấy một bộ phim điện ảnh Việt Nam hay như Vợ Ba. Tuy vẫn còn một vài thiếu sót, nhưng Vợ Ba đã làm rất tốt