incep.net
Về Joker - Tạp chí INCEP
Joker được nhiều người xem là nhân vật phản diện trong điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại. Bởi lẽ Joker nó các nhân vật phản diện khác.