incep.net
Cai nghiện smartphone với ứng dụng Forest: Stay focused - Tạp chí INCEP
Forest là một ứng dụng trồng cây trên điện thoại giúp bạn có thể "cai nghiện" điện thoại vô cùng hiệu quả.