inakabiking.com
Abeno Harukas, above Kintetsu Abeno Station, Tennoji, Osaka.