imuska.org
Allah dalam Aqidah Islamiah | IMUSKA
Aqidah kepada Allah dalam Islam ( Aqidah Islamiah) terbentuk daripada unsur-unsur berikut ini: Beri’tiqad dengan kewujudan Allah Yang Wajib bagi zatNya, Yang tidak mengambil daripada lainnya. Allah s.w.t. bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan (Al-Kamal), yang semuanya itu kita ambil kesimpulan atau natijah daripada menyaksikan alam semesta ini. Menafikan sifat-sifat keserupaan (Al-Musyabahah) dan sifat kekurangan daripada Tuhan Pencipta …