imr-conference.com
Poziv za sudjelovanje na konferenciji IMR 2017
Poštovani, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku organizira 13. međunarodnu konferenciju "Interdisciplinary Management Research" (IMR 2017). Konferenc