imr-conference.com
Poziv za sudjelovanje – IMR 2016
Poštovani, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku organizira 12. međunarodnu konferenciju "Interdisciplinary Management Research" (IMR 2016). Konferenc