improvizacnivareni.cz
Doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. si mne přizval na svůj seminář - Improvizační vaření Jolany Janišové
Stala jsem se hostem na semináři u doc. Mgr. Anatatolije Vasiľčuka, CSc., když mne nečekaně vyzval, abych představila svoji knihu 😃