improvizacnivareni.cz
Získala jsem tato ocenění a certifikáty
Získala jsem mnohá ocenění a certifikáty. Uvádím pouze stručný výčet nejdůležitějších, které mne opravňují k poskytování odborného výživového poradenství.