imitthuvud.com
Taggad, med viss tvekan
Vis av erfarenhet så är jag inte helt taggad för att yoga snart. Vet ju inte om det faktiskt blir av förrän jag är där…. Om jag är bokad ska det bli spännande att testa yoga, det är i så fall…