imamswadiq.com
KWA NINI UISLAMU UNAHARAMISHA RIBA NA KUHIMIZA SADAKA.
Mwandishi: Dr. Zafar Bangash. (Crescent International, June 2016) Katika Qur`ani Tukufu, Mwenyezi Mungu Mtukufu ameuelezea Uislamu kama ni dini (din). Hakuna mahali popote ambapo neno madhehebu (ma…