imamsedin.wordpress.com
Ljubav je unutarnja suština islama
Ljubav je unutarnja suština islama Hvala Allahu dž.š. Svjedočimo da postoji samo jedan Bog, Allah dž,š, koji nema partnera niti druga, i svjedočimo da je Muhammed a,s, Njegov rob i Njegov poslanik.…