imamprasaja.com
Alam Semesta Diciptakan
Di dalam Al Quran sebagai pedoman hidup kita banyak ayat-ayat yang berisi ajakan Allah kepada manusia untuk mempergunakan akalnya, untuk berfikir, untuk mengamati alam semesta, menyadari keagungan…