imagonem.org
PR-arbeid for rollespill og tilhørende herligheter
Dette er et notat om å drive PR for smale interesser og organisasjoner. Som alt annet av frivillig innsats er slikt tidkrevende. Med gratisarbeid ved siden av vanlige jobber og studier må man prior…