imagonem.org
Her Inntil vi synker! – en chat med Rollespill.infos Michael Sollien
Jeg ble første gang kjent med Michael Sollien via Rollespill.net-webforumet på Hyperions server. Vi var også samboere i kollektivet Casa Koz på Smestad for 7-8 år siden. Michael er en Neutr…