imagonem.org
Stjernene er i posisjon. De Eldste har vendt tilbake.
De som har fulgt Chaosium de siste årene vet at selskapet har problemer. De har hatt suksess med Kickstarterne sine men har hatt problemer med å levere alt som har blitt lovet. Horror on the Orient…