imagonem.org
Pan-skandinavisk rollespillforbrødring
I øst ligger Sverige, og i syd ligger Danmark. Å besøke disse landene føles litt som å tre inn i et parallelt univers. Språket er omtrent det samme, og kan godt forstås (kanskje må litt øvelse til …