imagonem.org
Tøysete podcast om det nordiske laivmiljøet
Noen fleibete abekatter har tatt på seg tullestemmen og laget korte sketsjer satt til en fiktiv versjon av det nordiske laivmiljøet, inkludert internasjonale deltakere. Forutsetter overfladisk kjen…