imagonem.org
Gygax magazine senker aldersgrensen for D&D
Überblogger, science fiction-forfatter og pappa Cory Doctorow har testet et regelsett for fireåringer, og deler det her. Initiative: Let your child go first. It’s always good to see a child show so…