imagonem.org
Marcellos Kjeller ved Trondheim Laivfabrikk
Spillet om intrigene i Kaizers’ verden ble satt opp under Samfundets UKA-festival. Bilder og omtale er nå oppe, og er som vanlig upåklagelige.